Lafarge v České republice
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené
Sponzoring

Strategie Lafarge Cement, a.s. je založena na zásadách dlouhodobě udržitelného rozvoje, proto upřednostňuje dlouhodobý rozvoj, který zohledňuje oprávněné potřeby okolí, před rychlým ziskem. Svůj závazek společenské odpovědnosti realizuje také dárcovskými aktivitami v regionu. Ty směřují zejména do tří oblastí: sociální péče, životního prostředí a podpory okolních obcí.

 

Projekty sociální péče

Mezi největší, dlouhodobě podporované regionální aktivity v sociální oblasti patří projekt Občanského sdružení Centrum pro rodinu Terezín, o.s. zaměřený na rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Díky štědrému daru Lafarge Cement, a.s. odkoupilo sdružení prostor pro Poradnu pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, kde nyní realizuje komplexní pomoc celkem 45 rodinám. Svůj akční rádius sdružení rozšířilo o poradenská místa v Rumburku, České Lípě a Děčíně, takže pokrývá bezmála celé území Ústeckého kraje. Dalším dlouhodobě podporovaným subjektem je Diagnostický ústav sociální péče v Čížkovicích nacházející se v našem sousedství.

Pomáháme životnímu prostředí v regionu

Lafarge Cement, a.s. se kromě investic do špičkových technologií, které zmírňují negativní dopad průmyslové činnosti, angažuje v celé řadě činností přinášejících prospěch životnímu prostředí v regionu. Dlouhodobě podporuje projekty s vazbou na životní prostředí regionu:

  • Územní systém ekologické stability Chotěšov.
  • Revitalizace vrcholu Milešovka.
  • Výzkumný projekt Betula.

 

Více o sponzorovaných projektech v sekci Trvale udržitelný rozvoj na následujícím odkaze:

Podporujeme okolní obce

 

Jednou ročně věnuje Lafarge Cement, a.s. každé okolní obci v oblasti svého působení určitou částku, ze které  zastupitelstvo finančně dotuje jednotlivé akce zájmových sdružení, spolků, a obecních zařízení obce. Obce tak podporují zájmovou činnost svých občanů a mohou dar využít dle potřeby a vlastního uvážení. Do konce roku 2006 Lafarge Cement, a.s. podporovala různá zájmová sdružení a spolky, od roku 2007 přistoupila k cílené spolupráci s obcemi.

  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Naše nejvyšší hodnota: lidský život a zdraví

Lidský život a zdraví je to nejcennější co máme, proto bezpečnost práce a ochrana zdraví je naše priorita č. 1.

Staráme se o bezpečnost vlastních zaměstnanců, dodavatelských firem i návštěvníků. Trváme na dodržování bezpečnostních pravidel a snižování rizik úrazů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.