Lafarge v České republice
  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené
Investiční strategie

Strategie investic je v Lafarge Cement, a.s. podřízena zásadám trvale udržitelného vývoje, proto diverzifikaci investičních prostředků ovlivňuje jak ekonomický růst, tak i environmentální požadavky a sociální potřeby.

Zařízení na dávkování močoviny do spalin

 

 

Investice do BOZP

Lafarge Cement, a.s. investovala v roce 2008 bezmála 11 milionů korun do technického zařízení a prostředků, které vytvářejí bezpečnější pracovní prostředí, a tak pomáhají předcházet úrazům. V letošním roce přesáhnou investice do oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků 16,9 milionů korun. Tyto prostředky Lafarge Cement, a.s. použije na nákup dalších zařízení pro práce ve výškách, nadzemních hydrantů, vzduchových děl, nové pojízdné dílny v lomu, na nákup elektrické požární signalizace a na dopravní značení komunikací.

 

Investice do energeticky účinnějších technologií

Přímé investice do technologií, výrobních zařízení a optimalizace procesu řízení výroby činily v období 1997 až 2007 řádově miliardu korun.

 

Investice do rekonstrukce příjezdové komunikace

 

Lafarge Cement, a.s. nechala během srpna až října roku 2006 opravit celkem 4 km vozovky na příjezdové komunikaci. Oprava spočívala v přípravě spodní části a vytvoření nového asfaltového koberce v celkové ploše deset tisíc m2. Nejzatíženější úsek, dva pásy komunikace pro výjezd z expedice, pokryl povrch s delší životností, drátkobeton. Celková investice Lafarge Cement, a. s. na tuto akci se vyšplhala na sedm milionů korun.

 

 

Investice do ekologie

 

Lafarge Cement, a.s. investovala v roce 2008 celkem 41 milionů korun do nejmodernějšího technologického zařízení sloužícího pro příjem kapalných odpadů, jejich skladování v míchacích nádržích, homogenizaci a čerpání na spoluspalování v kombinovaném hořáku cementářské pece.

 

 

Investice do snižování hlučnosti

 

Od poloviny roku 2006 do současnosti investovala naše společnost do protihlukových opatření cca 14,5 milionů korun. Jednalo se zejména o odhlučnění ventilátorů na homosilech, výměna ventilátorů na sile nedopalu, instalace tlumičů na filtrech, opláštění ventilátorů na lince výroby vápenců pro odsíření elektráren. Náklady na realizaci dalších protihlukových opatření pro rok 2010 a 2011 činí dalších cca 7,7 milionů korun. Investici ve výši dva miliony si vyžádala stavba protihlukového valu směrem k obci Vrbičany.

 

 

Investice do zařízení pro selektivní nekatalytickou redukci v provozu

Pro dosažení nového emisního limitu oxidů dusíku Lafarge Cement, a.s. investovala na sklonku roku 2005 do nejlepší dostupné technologie BAT (best available technology), tzv. procesu selektivní nekatalytické redukce, kterým se snižují emise oxidů dusíku do ovzduší. Princip této metody spočívá ve vysokoteplotní reakci mezi oxidy dusíku a redukčním činidlem, kterým je v tomto případě močovina. Oxidy dusíku reagují s močovinou za vzniku molekulárního dusíku a vody.

 

Investice do nové balící a paletizační linky

Investice do nové balící a paletizační linky ve výši 54 milionů korun umožnila Lafarge Cement, a.s. od dubna 2008 zvýšit kapacitu baleného cementu.

 

Investice do laboratoří

 

Nové přístroje pro sledování kvality výrobků

Nový RTG přístroj „Xepos", který slouží k analýzám alternativních certifikovaných paliv a také odpadů, umožňuje nám stanovení obsahu chlóru, síry a těžkých kovů. Dále slouží jako záloha v případě problému s provozním RTG přístrojem pro chemickou analýzu suroviny, homogenizace, slínku i cementu.

Vicatův přístroj na měření doby tuhnutí cementu od firmy Beton Systém Brno určený pro fyzikálně mechanickou laboratoř si vyžádal investici 579 tisíc korun.

 

Nové  zařízení pro betonářskou laboratoř

Od prosince 2006 je v provozu přístroj pro měření mrazuvzdornosti za 162 tisíc korun, který slouží v betonářské laboratoři.

 

Nové slínkové silo

Lafarge Cement, a.s. z důvodů současné nízké skladovací kapacity slínku chce investovat do nového slínkového sila s kapacitou 70 kilotun. Větší skladovací kapacita by umožnila rovnoměrnost výroby v průběhu celého roku. Silo mělo být v provozu koncem roku 2009, ale bohužel vlivem ekonomické krize tato investice zatím byla pozastavena.

 

 

 

  • Pošli
  • Vytiskni
  • Oblíbené

Naše nejvyšší hodnota: lidský život a zdraví

Lidský život a zdraví je to nejcennější co máme, proto bezpečnost práce a ochrana zdraví je naše priorita č. 1.

Staráme se o bezpečnost vlastních zaměstnanců, dodavatelských firem i návštěvníků. Trváme na dodržování bezpečnostních pravidel a snižování rizik úrazů.

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.